Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken.
Door deze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer informatie over deze cookies vindt u hierOK

 

Resultaten Delhaize Groep 2014


5/03/2015
Financieel overzicht 2014

» Vergelijkbare omzetgroei van 4,4% in de V.S. en -3,5% in België
» Onderliggende bedrijfswinst van €737 miljoen zonder de 53ste week in de V.S., een daling met 6,3% aan
ongewijzigde wisselkoersen. Onderliggende bedrijfswinst van €762 miljoen inclusief de 53ste week in de V.S.
» Vrije kasstroomgeneratie van €757 miljoen waarvan €171 miljoen uit de verkoop van Sweetbay, Harveys en
Reid´s
» Voorgesteld dividend over het boekjaar van €1,60 per aandeel, een stijging met 3% ten opzichte van 2013.

Financieel overzicht vierde kwartaal 2014

» Opbrengstengroei voor de groep van 1,3% aan ongewijzigde wisselkoersen en zonder de 53ste week in de V.S.
» Sterke vergelijkbare omzetgroei bij Delhaize America (+3,6%) maar negatieve vergelijkbare omzetgroei bij
Delhaize België (-6,9%) en in Zuidoost-Europa (-2,2%)
» Onderliggende bedrijfsmarge voor de Groep van 3,9% (3,6% zonder de impact van de 53ste week in de V.S.)

Andere kerncijfers vierde kwartaal 2014

» Eenmalige reorganisatiekosten van €137 miljoen in verband met het Transformatieplan in België
» Waardeverminderingsverlies van €124 miljoen in verband met de desinvestering van Bottom Dollar Food (€74
miljoen na belastingen), opgenomen in het resultaat uit beëindigde activiteiten

Reactie van de CEO

Frans Muller, CEO van Delhaize Groep, verklaarde: “Wij zijn tevreden met de vooruitgang bij Delhaize America, aangezien zowel Food Lion als Hannaford een sterke opbrengstengroei realiseerden en tegelijkertijd hun winstgevendheid konden behouden. In België hebben wij, na enkele moeilijke maanden, een akkoord bereikt met onze sociale partners en zijn wij gestart met het invoeren van de verschillende stappen van het Transformatieplan. In Zuidoost-Europa is de stijging van het marktaandeel bemoedigend, ondanks de uitdagende economische context.”

Het “Easy, Fresh & Affordable” strategische initiatief, dat Food Lion moet differentiëren van haar lokale concurrenten, heeft een goede vooruitgang geboekt in 2014. Daarom zullen we ”Easy, Fresh & Affordable” verder implementeren in 160 bijkomende winkels in 2015. Wij geloven dat dit ons gunstig zal positioneren op de steeds competitievere markt in het zuidoosten van de V.S. Terwijl wij ons richten op het behoud van onze omzetgroei, zijn wij ons ook bewust van de eenmalige kosten verbonden aan de strategische initiatieven bij Food Lion. In België hebben wij het vertrouwen dat de uitvoering van het Transformatieplan, in combinatie met investeringen in ons commercieel aanbod en ons winkelnetwerk, ons zal toelaten opnieuw een leidende marktpositie in te nemen.”

“Wij zullen onze omzet verhogen en ons marktaandeel in onze kernmarkten verbeteren dankzij operationele efficiëntie en continue investeringsdiscipline. Dit jaar zullen onze investeringen stijgen tot ongeveer €700 miljoen aan ongewijzigde wisselkoersen.”

2015-03-05-NL.pdf (242,5 KB)Bestelformulier E-mail Alert Contacteer ons

 Juridische info & Privacybeleid - © 2016 Delhaize Groep NV. Alle rechten voorbehouden.