Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken.
Door deze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer informatie over deze cookies vindt u hierOK

Corporate Governance
Delhaize Groep streeft er continu naar om het vertrouwen van de beleggers te verdienen door een leider te zijn in goede corporate governance, door de wet na te leven op alle plaatsen waar ze actief is en door het verschaffen van een duidelijke, consistente en transparante communicatie rond haar strategie en resultaten. Het naleven van deze verbintenissen is in lijn met onze hoge ethische normen en is van cruciaal belang voor ons verder succes.

Delhaize Groep respecteert de principes inzake corporate governance zoals beschreven in de Belgische Corporate Governance Code van 2009 en aanvaardde deze Code van 2009 als haar referentiecode. De Belgische Corporate Governance Code van 2009 vervangt de vorige versie van 2004. De Belgische Commissie Corporate Governance heeft de Code aangepast aan de recente evoluties van de Belgische wetgeving, de Europese aanbevelingen in de internationale praktijken.

Dit gedeelte van onze website houdt u op de hoogte van de belangrijkste documenten betreffende Corporate Governance binnen Delhaize Groep:

  • De Corporate Governance Verklaring van Delhaize Groep bevat uitgebreide informatie en feiten over onze corporate governance, inclusief wijzigingen in de structuur van corporate governance van de onderneming, samen met relevante recente gebeurtenissen.
  • Het Corporate Governance Charter van Delhaize Groep beschrijft de belangrijkste aspecten van onze corporate governance en zet de regels en beleidslijnen van de onderneming uiteen, die samen met de toepasselijke wetgeving het governance-kader vormt waarbinnen de onderneming actief is.
  • Delhaize Groep heeft een Remuneration Report opgesteld, als een duidelijk omlijnd onderdeel van haar Corporate Governance Verklaring om al haar stakeholders consistente en transparante informatie te verschaffen over de vergoedingen van managers.

Gids voor ethische bedrijfsvoering:

Deze gids voor ethische bedrijfsvoering licht onze standpunten toe inzake diverse integriteit en ethiek-kwesties die onze activiteiten zouden kunnen beïnvloeden en bevat een aantal beleidslijnen van Delhaize Groep die onze bedrijfsvoering moeten begeleiden.

We verwachten ook dat onze franchisenemers, leveranciers en externe consultants zoals bedrijfs-, financiële, technische of juridische adviseurs deze normen respecteren. Uiteindelijk beoogt deze gids een goede besluitvorming en ethische bedrijfsvoering.

Disclosure Policy

Delhaize Groep verbindt er zich toe om tijdige, transparante, consistente en nauwkeurige informatie aan het publiek te verstrekken in overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften en haar Disclosure Policy.Bestelformulier E-mail Alert Contacteer ons

 Juridische info & Privacybeleid - © 2016 Delhaize Groep NV. Alle rechten voorbehouden.