Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken.
Door deze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer informatie over deze cookies vindt u hierOK

Stock Information

Waarschuwing

Deze consensus werd samengesteld op basis van ramingen van analisten aan Delhaize Groep, tijdens de periode van 17 juni tot 6 juli 2015 aan de hand van een standaard template. De hierboven vermelde cijfers worden meegedeeld door Delhaize Groep uitsluitend voor informatiedoeleinden. Het onderzoeksmateriaal waaruit deze cijfers voortkomen valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de betrokken analisten. Delhaize Groep bekrachtigt dit onderzoek niet en neemt er in geen geval de verantwoordelijkheid voor op. In het bijzonder geeft Delhaize Groep geen garantie noch bevestiging met betrekking tot de nauwkeurigheid van dit onderzoek, de geloofwaardigheid van de veronderstellingen of verwachtingen of het al dan niet behalen van de hierboven vermelde cijfers. Delhaize Groep heeft de individuele ramingen niet toegelicht noch geverifieerd en is dit ook niet van plan in de toekomst. Delhaize Groep kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van het onderzoeksmateriaal, noch voor om het even welke actie die op basis hiervan of van de bovengenoemde cijfers wordt ondernomen. De publicatie van de hierboven meegedeelde informatie kan in geen geval worden beschouwd als goedkeuring of overeenstemming door Delhaize Groep. Er moet rekening gehouden worden met het feit dat ramingen per definitie voorspellingen zijn en bijgevolg onderhevig aan risico’s en onzekerheden die op elk moment kunnen wijzigen en de uiteindelijke resultaten kunnen beïnvloeden. Delhaize Groep is niet verplicht om de bovengenoemde cijfers aan te passen of te herzien. De hierboven meegedeelde informatie kan niet beschouwd worden als aansporing of aanbod om effecten te kopen en kan niet als basis beschouwd worden van om het even welk contract of verbintenis. De hierin opgenomen informatie kan niet beschouwd worden als aansporing tot het verwerven of verkopen van aandelen van Delhaize Groep, of tot het al dan niet ondernemen van enige andere actie of het al dan niet vertrouwen op de hierboven meegedeelde informatie.

 


Bestelformulier E-mail Alert Contacteer ons

 Juridische info & Privacybeleid - © 2016 Delhaize Groep NV. Alle rechten voorbehouden.